USŁUGI - Rzecznik patentowy
Kancelaria patentowa APATIM świadczy usługi w zakresie ochrony własności przemysłowej, obejmujące uzyskiwanie, zachowywanie, wykonywanie oraz dochodzenie praw odnoszących się do przedmiotów własności przemysłowej. Zakres usług obejmuje m.in.:

patentowy uzyskiwanie patentów, praw ochronnych, praw z rejestracji, na:
  • wynalazki (technika ogólna, mechanika, konstrukcje, procesy przemysłowe),
  • wzory użytkowe,
  • wzory przemysłowe,
  • znaki towarowe;
patentowy przygotowanie zgłoszeń, reprezentowanie klientów przed:
  • Urzędem Patentowym RP,
  • Urzędem Harmonizacji Rynku Wewnętrznego (OHIM),
  • Europejskim Urzędem Patentowym (EPO),
  • Biurem Międzynarodowym Światowej Organizacji Własności Intelektualnej (WIPO/OMPI);
patentowy badania i poszukiwania patentowe rozwiązań technicznych;
patentowy badania znaków towarowych i wzorów przemysłowych;
patentowy sporządzanie umów związanych z ochroną własności przemysłowej.
Działalność kancelarii jest objęta ubezpieczeniem w TU Gerling Polska S.A. ....więcej
Copyrights © 2006 Apatim All rights reserved