Ceny usług
Podstawą ustalenia cen za usługi rzeczników patentowych jest Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z 2 grudnia 2003 r. w sprawie opłat za czynności rzeczników patentowych (Dz.U. nr 212 poz. 2076).

Kancelaria wystawia faktury VAT.

Opłaty urzędowe za zgłoszenie i utrzymywanie ochrony:

UPRP - opłaty za: wynalazek (patent), wzór użytkowy, wzór przemysłowy, znak towarowy, chronione na obszarze Polski

OHIM - opłaty za znak towarowy Unii Europejskiej

OHIM - opłaty za wzory przemysłowe Unii Europejskiej

WIPO - opłaty za zgłoszenie międzynarodowe znaku towarowego


Copyrights © 2006 Apatim All rights reserved