PRZYDATNE LINKI
Urząd Patentowy RP

Urząd Harmonizacji Rynku Wewnętrznego

Światowa Organizacja Ochrony Własności Intelektualnej (WIPO/OMPI)

Europejski Urząd Patentowy (EPO)

Urząd Komitetu Integracji Europejskiej

Polska Izba Rzeczników Patentowych (PIRP)

Zespół Rzeczników Patentowych Przy Politechnice Warszawskiej S.C.

Baza dokumentów patentowych "esp@cenet"

Polski Serwer Prawa


Copyrights © 2006 Apatim All rights reserved