Rzecznik patentowy - Jerzy Woźnicki
Praktyka zawodowa:

mgr inż. Jerzy Woźnicki, rzecznik patentowy od 1989 r. (Politechnika Warszawska - Zespół Rzeczników Patentowych). Od 1997 r. indywidualna działalność w kancelarii patentowej. Członek samorządu zawodowego - Polskiej Izby Rzeczników Patentowych. Od 2004 r. członek Instytutu Rzeczników Europejskich (EPI).

Uprawnienia:

patentowy Wpis nr 2688 z 1989 r. na listę rzeczników patentowych prowadzoną przez Urząd Patentowy RP.
patentowy Wpis nr 139210 z 2004 r. na listę europejskich rzeczników patentowych - zawodowych przedstawicieli przed Europejskim Urzędem Patentowym.
patentowy Wpis nr 28046 z 2004 r. na listę zawodowych przedstawicieli przed OHIM - European Trade Mark and Design Attorneys - prowadzoną przez Urząd Harmonizacji Rynku Wewnętrznego w Alicante.


Copyrights © 2006 Apatim All rights reserved